Reserveren – Stichting Invictus

Dank voor uw interesse in het huren van één of meerdere faciliteiten van onze sportaccomodaties.

Door een reservering te maken. gaat u expliciet akkoord met onderstaande voorwaarden:
1. Huurder haalt en brengt sleutel op de INVICTUS locatie (Prins Willem Alexanderstraat 6), op een vooraf afgesproken tijdstip;
2. De accommodatie (en eventuele materialen) mag uitsluitend worden gebruikt onder toezicht van deskundige technische leiding en voor de doeleinden waarvoor deze is vervaardigd;
3. In geval van schade aan de accommodatie veroorzaakt door huurder, is huurder volledig aansprakelijk voor vervolgkosten te maken door Invictus;
4. INVICTUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen van derden, ongevallen en/of letsel overkomen aan huurder of gebruiker van de accommodatie;
5. De huurder draagt de zorg dat accommodatie en sanitair netjes wordt achtergelaten;
6. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een EHBO uitrusting;
7. De huurprijs dient binnen 14 dagen na gebruik accommodatie te worden voldaan aan Stichting Invictus, bankrekening NL85 RABO 0149 1728 85 onder vermelding van ‘huur’, ‘naam huurder’ en ‘datum’;

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de beheerder via info@invictushulst.com

1
Service
2
Time
3
Details & Payment
4
Thank you

Please select service, date and provider then click on the Find Appointments button.